E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Význam legií a postavení jejich příslušníků

Činnost legií demonstrovala dohodovým mocnostem úsilí Čechů a Slováků o vytvoření vlastního státu a zviditelnila politické snahy Masarykovy skupiny. V meziválečném Československu se legionáři těšili značnému respektu a také řadě výhod, často byli přednostně přijímáni do zaměstnání u státních úřadů a podobně. Zvýhodňování legionářů bylo občas kritizováno, zejména veterány rakousko-uherské armády a částí příslušníků domácího odboje (např. ministrem financí Aloisem Rašínem). Existovala řada různě politicky orientovaných veteránských sdružení, od roku 1939 však vliv a věhlas legionářů v důsledku politického vývoje značně upadl.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty