E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Pozemková reforma v meziválečné republice

Cílem pozemková reformy, jejíž legislativní příprava se uskutečnila v letech 1919–1920, byla změna vlastnických poměrů k půdě cestou omezení velkých pozemkových vlastníků a následném přídělu této půdy drobným rolníkům. Příslušné zákony (záborový, přídělový a náhradový) omezily vlastnictví půdy v Československu na 150 hektarů zemědělské půdy a 250 ha veškeré půdy; půdu přesahující tento stanovený rozsah přiděloval stát drobným rolníkům za finanční náhradu, která původním vlastníkům částečně kompenzovala ztrátu jejich majetku.
I když se tato reforma ani zdaleka nerealizovala v plánovaném rozsahu, přesto patřila svým rozsahem k vůbec nejrozsáhlejším pozemkovým reformám, které se uskutečnily v Evropě v meziválečném období.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty