E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Vzestup průmyslového koncernu Tomáše Bati ve Zlíně

Obuvnická velkovýroba ve Zlíně zaznamenala v letech meziválečné republiky nebývalý růst. Podnikatelský úspěch Tomáše Bati spočíval v masovém zavádění pásové výroby, když T. Baťa převzal výrobní postupy zavedené americkým výrobcem automobilů Henrym Fordem (tzv. fordismus). Pásová výroba rozdělila výrobu obuvi na jednotlivé výrobní úkony, které dělníci uskutečňovali v přesně určeném čase daném posunem výrobního pásu. Takto pojatá výroba pak vedla k prudkému nárůstu produktivity práce (tj. počtu výrobků za pracovní směnu). Současně T. Baťa zaváděl nový systém vnitropodnikového řízení (tzv. batismus), ve kterém jednotlivci a jejich pracovní kolektivy samostatně a iniciativně usilovali o maximalizaci svého pracovního výkonu, přičemž výsledky práce byly náležitě oceněny růstem mezd i dalšími zaměstnaneckými výhodami.
T. Baťa dbal o přípravu nového dorostu pro své továrny (tzv. Baťovy školy práce), podporoval vyšší vzdělání svých vedoucích zaměstnanců i rozvoj vědy a výzkumu. Proslulou se stala i výstavba kolonií rodinných domků pro Baťovy zaměstnance. To vše vedlo k tomu, že se Baťův obuvnický koncern stal rozhodujícím výrobcem obuvi v celosvětovém měřítku.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty