E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Mezinárodní kontext světové hospodářské krize

Světová hospodářská krize (či Velká hospodářská krize), známá v anglosaském světě jako „Velká deprese“, patří k nejvážnějším světovým ekonomickým krizím (depresím) v historii. Na jejím počátku stojí náhlý kolaps newyorské akciové burzy na konci října roku 1929. Kolaps způsobila ztráta zájmu o dlouhodobě nadhodnocené akcie. V průběhu třicátých let postihla krize především průmyslově vyspělé státy po celém světě, zasažen byl ale i zemědělský sektor. Rapidně rostla nezaměstnanost, klesaly příjmy, a krize tak nejvíce postihla nejchudší skupiny obyvatel. Došlo k poklesu výroby a výraznému propadu objemu světového obchodu, který následky krize ještě více zhoršoval. Postiženy byly především exportně orientované země včetně Československa. Řada evropských bank v důsledku krize zkrachovala. Za jednu z příčin krize bývá považováno také určité vůdcovské vakuum, kdy Velká Británie již nebyla schopna západní svět vést a Spojené státy tuto roli zatím nechtěly převzít. Prakticky všechny země začaly uplatňovat protekcionistická opatření. Ve Spojených státech dochází k příklonu ke keynesiánskému ekonomickému modelu výraznějšího zasahování státu do ekonomiky. Znovu oživit ekonomiku se v USA podařilo až v průběhu druhé světové války. U některých států existovaly snahy řešit důsledky krize vznikem obchodních a měnových bloků, především v případě nacistického Německa a jeho spojenců, kde však rozhodující úlohu nehrála ekonomická, ale politická síla.
Krach světové kapitalistické ekonomiky napomohl zejména nástupu totalitních režimů v Evropě. Vážná krize kapitalistické ekonomiky byla v projevech radikálů často spojována s krachem západního demokratického systému vlády a především marxisty byla považována za konečný pád kapitalismu. V Německu světová ekonomické krize zhoršila už tak značně zdecimovanou ekonomiku a navýšila preference nacistické strany. Krize způsobila pád Versailleského systému a liberálních představ o uspořádání světa po první světové válce. Po druhé světové válce světová hospodářská krize způsobila příklon mnoha evropských zemí k státem regulovaným a sociálně orientovaným ekonomikám.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty