E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Odboj a kolaborace v regionu

Na Moravě a ve Slezsku mimo poboček velkých ilegálních organizací, jako byla Obrana národa, působila též řada menších odbojových skupin, například v Olomouci fungovala rozsáhlá odbojová organizace mezi policisty. Ke konci války v oblasti působily partyzánské jednotky, na jejichž činnost nacisté reagovali represemi proti civilnímu obyvatelstvu, například v Javoříčku. Krátce před osvobozením Československa v květnu 1945 vypuklo na Přerovsku předčasné povstání proti nacistickým okupantům, které bylo tvrdě potlačeno.
Specifická situace panovala v části Slezska přičleněné k Sudetům. V oblastech s vyšší koncentrací českého obyvatelstva, jako bylo Opavsko, vzniklo několik ilegálních skupin, jejichž činnost se kvůli jejich izolaci rozvinula jen omezeně.
Na jaře 1945 jednotky sovětské Rudé armády a československé zahraniční armády v rámci největší bojové operace na území dnešní České republiky osvobodily Ostravsko a v závěru války i Olomouc.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty