E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Odmítnutí Marshallova plánu

V roce 1947 vyhlásily Spojené státy americké tzv. Marshallův plán spočívající v nabídce pomoci při urychlení hospodářské obnovy poválečné Evropy. Současně byla tato hospodářská pomoc součástí počínajícího velmocenského soupeření mezi USA a SSSR.
Po odmítnutí účasti Sovětského svazu na Marshallově plánu se k tomuto negativnímu stanovisku pod nátlakem sovětské strany připojilo i Československo, které následně uzavřelo rozsáhlou smlouvu o obchodní výměně se SSSR.
Odmítnutí hospodářské pomoci ze strany USA a utužení hospodářské spolupráce se Sovětským svazem bylo pro Československo významným krokem k začlenění do sovětského mocenského bloku v Evropě.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty