E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Řád německých rytířů

Řád německých rytířů byl založen ve 12. století v Palestině při křížové výpravě. Na českém území působil již v dobách habsburské monarchie. Po vzniku Československa se vláda snažila zkonfiskovat majetek řádu jako habsburský a uvalila na něj nucenou správu. Poté, kdy se řád odvolal k mezinárodním institucím, byl mu jeho majetek jakožto duchovní instituci ponechán.
Nejvýraznější postavou řádu německých rytířů byl během první republiky jeho velmistr Robert Schältzky, který se snažil o porozumění mezi Čechy a Němci a usiloval o zlepšení životních podmínek v pohraničí. Působil jako poslanec Německé křesťansko-sociální strany a vystupoval proti Henleinovi. V roce 1938 byl řád z Hitlerova nařízení zrušen a nacisté uvalili na jeho majetek nucenou správu. Hrad Bouzov, který řád vlastnil, daroval Adolf Hitler říšskému vedoucímu SS Heinrichu Himmlerovi a sídlila zde posádka SS, která na konci války vyvraždila nedalekou obec Javoříčko. Další z hradů, který patřil řádu, Sovinec, sloužil za druhé světové války jako internační objekt pro zajaté francouzské důstojníky a v roce 1945 vyhořel.
Po druhé světové válce se tehdejší československá vláda pokoušela o konfiskaci majetku řádu německých rytířů podle tzv. Benešových dekretů, i když soudy prokázaly, že na řád se dekrety nevztahují. Většina členů řádu byla německé národnosti a někteří z nich byli proto odsunuti. V ČSR zůstala jen část řádových sester, které byly ovšem podrobeny perzekuci – po roce 1951 nesměly vykonávat žádnou ze svých řeholních činností a byly zařazeny na podřadné práce v továrnách a v zemědělství.
Hned po roce 1989 došlo k obnovení řádu německých rytířů v ČSR. Po vydání restitučních zákonů se řád snaží získat původní majetek, který jim stát po druhé světové válce nevydal zpět. Během majetkových sporů v devadesátých letech byl řád obviněn z údajné kolaborace s nacisty. V restituci se mu podařilo získat sesterský dům v Opavě, kde dnes sídlí konzervatoř, kterou řád spravuje řád, nicméně němečtí rytíři stále usilují o navrácení lázní Karlova Studánka a hradů Bouzov a Sovinec do svého majetku.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty