E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Zmizelí sousedé

Literárně dokumentační projekt Zmizelí sousedé vznikl v roce 1999. Jeho cílem je přiblížit mladé generaci (především žákům a studentům ve věku od 12 do 18 let) osud lidí, kteří zmizeli v době druhé světové války z bezprostředního sousedství jejich bydliště.
Studenti na základě informací ze školních archivů, okresních archivů, dobových fotografií, soukromých dopisů apod., ale zejména na základě zážitku z osobních rozhovorů s žijícími pamětníky pátrají po lidech, kteří pouze kvůli svému původu zmizeli ze společenského života. Výsledná prezentace může mít podobu přednášky ve vlastní třídě, zpracované autorské brožurky, webové prezentace, putovní výstavy, nebo dokonce krátkého filmu.
Projekt není omezen na konkrétní období ani na konkrétní skupinu lidí, ale protože vznikl ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, je zaměřen zejména na zmizelé židovské sousedy.

Více informací o projektu naleznete na jeho webových stránkách http://www.zmizeli-sousede.cz/
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty