E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Vznik televize jako dalšího prostředku propagandy

Dne 1. května 1953 Československá televize (ČST) zahájila pokusné vysílání přenosem do televizních přijímačů umístěných na několika veřejných místech v Praze (Slovanský dům, Dům hudby, závodní kluby ad.). Program zahrnoval např. hudební symbol budování socialismu, kantátu Václava Dobiáše na slova Františka Halase Buduj vlast, posílíš mír. Vysílání přitom bylo spuštěno bez vhodného zázemí (studio bez odpovídajících podmínek) a televizní přijímače se začaly prodávat až o dva měsíce později. Komunisté si dobře uvědomovali potenciál televize v oblasti propagandy, ale tento její uspěchaný nástup motivovala zejména snaha předhonit kapitalistické státy. V rámci východního bloku se Československo stalo třetí zemí s vlastním televizním vysíláním hned po Sovětském svazu a Německé demokratické republice, přičemž veřejná televize fungovala v kapitalistických státech do té doby jen v USA, Velké Británii, Francii a Spolkové republice Německo.
Pravidelně začala ČST vysílat od roku 1954 (v úterý, čtvrtek, pátek a neděli). Zpočátku signál dosahoval jen do Prahy a okolí, k jeho rozšíření na většinu území ČSR došlo až ke konci 50. let díky zprovoznění vysílačů v jižních, západních a východních Čechách a v okolí Ústí nad Labem a Brna. Současně s tím vzrostl počet majitelů televizních přijímačů. Na konci 50. let ČST zdokonalila původní programovou skladbu a posílila politicko-zpravodajské pořady, jejichž součástí byly ideologicky vhodné krátké filmy. Počátkem 60. let tyto pořady tvořily 50 % programu. ČST tak vzhledem k možnosti působit na miliony diváků a schopnosti stírat rozdíly mezi městem a venkovem měla napomáhat šíření komunistických idejí a popularizovat úkoly dovršení socialistické výstavby.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty