E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Osobnosti ve službách komunistického režimu

Zdeněk Fierlinger
(11. 7. 1891, Olomouc – 2. 5. 1976, Praha)
Zdeněk Fierlinger pocházel z Olomouce, kde absolvoval obchodní akademii. Během 1. světové války padl do ruského zajetí a vstoupil do České družiny a následně do československých legií v Rusku. Za statečnost v boji byl vyznamenán nejvyššími ruskými řády. Ještě před vyhlášením samostatného Československa vstoupil do diplomatických služeb vznikajícího státu, který potom zastupoval v různých zemích. Od roku 1924 byl členem sociálně demokratické strany.
Jako československý vyslanec v Sovětském svazu v roce 1939 odmítl okupaci českých zemí a zapojil se do zahraničního odboje pod vedením E. Beneše. Byl zastáncem těsné spolupráce se Sovětským svazem a podílel se na přípravě nové spojenecké smlouvy. Prezident Beneš ho jmenoval prvním předsedou vlády osvobozené republiky. Stal se předsedou sociální demokracie, ale po volebním neúspěchu strany v roce 1946 musel z funkce odstoupit. Po únoru 1948 napomáhal sloučení své strany s KSČ. I nadále byl členem vlády (jako ministr i jako místopředseda vlády). V politice byl činný až do roku 1971 (jako poslanec parlamentu).

Karel Svolinský
(14. 1. 1896, Svatý Kopeček u Olomouce – 16. 9. 1986, Praha)
Vyučil se řezbářem a postupně vystudoval na Uměleckoprůmyslové škole sochařství, grafiku a nástěnné malby. Těžištěm jeho tvorby byly kresby a užitá grafika (plakáty, bankovky, knižní ilustrace), často inspirované lidovými tradicemi, folklórem a přírodou. Již roku 1924 získal Národní cenu za výtvarné umění. Po druhé světové válce dlouhá léta (1945–1970) působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Stal se významným představitelem tzv. socialistického realismu; v tomto stylu vytvořil například novou podobu olomouckého orloje. V roce 1977 se připojil k umělcům, kteří podpisem tzv. Anticharty demonstrovali podporu komunistickému režimu.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty