E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Kontroverze protikomunistického odboje

Domácí odbojové skupiny i takzvaní agenti-chodci z řad emigrantů vysílaných západními rozvědkami zpět přes československé hranice se soustředili převážně na zpravodajskou činnost. Přesto došlo k několika násilným incidentům. K nejznámějším patří činnost bratří Ctirada Mašína a Josefa Mašína, kteří při opatřování zbraní a peněz pro svou odbojovou skupinu zabili několik osob. Značné emoce dodnes vzbuzuje i kauza zastřelení tří funkcionářů KSČ v Babicích v roce 1951, za kterou zřejmě nesl odpovědnost agent-chodec jednající z vlastní iniciativy. Objevily se i teorie, že vraždu provedla Státní bezpečnost, aby získala záminku k tvrdší perzekuci odpůrců režimu. Komunistická propaganda případ využila k agitaci proti „kulakům“ (statkářům).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty