E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Rada vzájemné hospodářské pomoci

V roce 1949 vznikla mezinárodní hospodářská organizace Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) sdružující země vznikajícího sovětského bloku. Zakládajícími zeměmi se staly Sovětský svaz, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Bulharsko. Posléze se členská základna rozšířila o Albánii (v roce 1961 přestala tato země v RVHP působit), Německou demokratickou republiku a Mongolsko; v 70. letech minulého století se členy RVHP staly Kuba a Vietnam. RVHP zanikla v roce 1991 společně s rozpadem sovětského bloku.
Pro Československo v letech 1949–1989 bylo členství v RVHP výhodné. Průmyslově vyspělé Československo nacházelo ve členských státech RVHP odbytiště svých výrobků, současně dováželo ze zemí RVHP (především ze Sovětského svazu) potřebné suroviny za nízké ceny (ropovody Družba a Sojuz). Orientace na „měkké trhy“ členských zemí RVHP však současně izolovalo československou ekonomiku od západního ekonomického prostoru.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty