E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Osobnosti poúnorové emigrace

Po roce 1948 odešlo do exilu mnoho významných politiků, novinářů, spisovatelů, umělců a představitelů armády. Do Anglie, později do USA emigroval žurnalista a spisovatel Ferdinand Peroutka, jenž mezi lety 1951 a 1961 vedl české oddělení Rádia Svobodná Evropa. Šíření jeho politických textů bylo v Československu zakázáno a pronásledováno. Diplomat Ján Papánek, který byl dříve velvyslancem ČSR v OSN, odešel do USA a zde založil American Fund for Czechoslovak Refugees (Americký fond pro československé uprchlíky), který pomáhal emigrantům při jejich příchodu do USA. Mezi představitele francouzského exilu patřili novináři Hubert Ripka a Pavel Tigrid, který vydával exilový časopis Svědectví. Historik Bořivoj Čelovský, který se usadil v Kanadě, publikoval k tématu exilu mnoho prací. Z oblasti umění odešli do exilu mj. spisovatel Jan Čep, herec Jára Kohout či malířka Toyen.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty