E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Svaz filmových a televizních umělců (FITES)

Svaz filmových a televizních umělců (FITES) zahájil svou činnost roku 1965. Za cíl si stanovil chránit kulturu před mocenskými zásahy, zaručit filmové tvorbě a hospodářskému podnikání nezávislost a prosadit autonomnost filmové publicistiky. Členy FITES se mohli stát významní filmoví a televizní umělci, pracovníci, teoretici, pedagogové a kritici. Kritériem pro přijetí nebylo členství v KSČ, nýbrž pracovní výsledky. Roku 1966 vznikl tiskový orgán svazu Filmové a televizní noviny a cena Trilobitza mimořádný tvůrčí čin v oblasti audiovize. Boj svazu za uvedení pro režim nežádoucích filmů vyvrcholil v roce 1967, kdy podpořil několik snímků tvůrců nové vlny (Sedmikrásky, Věra Chytilová, 1966; O slavnosti a hostech, Jan Němec, 1966), a postavil se tak proti kritice konzervativního komunistického poslance Jaroslava Pružince. V průběhu pražského jara se FITES ohrazoval proti kritice tisku, rozhlasu a televize, usiloval o podporu svobodných médií a hájil manifest 2000 slov. V roce 1970 byl FITES na dvě desetiletí zrušen.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty