E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Skrytá církev

Pojem skrytá církev lze užívat ve dvou významech. V prvním významu chápeme skrytou církev jako všechny nelegální a opoziční aktivity církve, tedy tajné svěcení kněží, tajná pastorace, práce s dětmi, ilegální studium teologie apod. V druhém, užším pojetí, odkazuje skrytá církev na tajnou církevní strukturu, téměř nezávislou na oficiální církvi. V tomto užším pojetí je pak hlavním reprezentantem skrytá církev Felixe Maria Davídka.
Felix Maria Davídek byl bezesporu výjimečnou osobou – tento kněz v letech 1948–1949 založil a řídil tajnou katolickou univerzitu v Horním Štěpánově na Moravě (poblíž Boskovic), tajně vystudoval řadu oborů včetně medicíny v Brně (bez závěrečných zkoušek). Po zatčení v roce 1950 se mu podařilo uprchnout a skrýval se v převlečení za ženu. O několik měsíců byl dopaden a uvězněn, ve vězení organizoval přednášky (zde jej také vězeňští lékaři několikrát požádali o konzultaci v oblasti medicíny), roku 1960 mu byla nabídnuta amnestie, kterou odmítl s tím, že od komunistického režimu nic nechce. Roku 1964 byl Davídek propuštěn i přes své výhrady ke komunistickým amnestiím.
Po propuštění z vězení byl Davídek posedlý myšlenkou, že komunisté katolickou církev v ČSR nakonec zlikvidují. Zvláště skepticky hodnotil uvolnění 60. let a pražské jaro, správně předvídal, že reformní období ukončí invaze sovětských vojsk. Současně předpokládal, že Sověti odvlečou všechny katolické kněze na Sibiř, proto považoval za nutné vytvořit paralelní tajnou církev, o které nebude nikdo vědět a která v takové chvíli zajistí kontinuitu církve v zemi. Davídek tak zakládá vlastní skrytou církev, tzv. Koinótés. Zatímco jiné části skryté církve (např. Josef Zvěřina a Oto Mádr) operovaly tajně, ale měly vždy kontakt s oficiální církví, Davídek začal působit zcela bez vědomí oficiální církve a Vatikánu. Sám vysvětil asi 20 biskupů a kolem 160 kněží, přičemž začal světit i ženy (mimo kněžky vysvětil i jednu biskupku) a ženaté muže. To samozřejmě odporovalo Kodexu kanonického práva římskokatolické církve, přičemž Davídek porušil církevní nařízení i v řadě dalších oblastí.
O Davídkově církvi neměl režim téměř žádné informace, Vatikán a oficiální církev měly informací rovněž velmi málo. Také proto byla Davídkova skrytá církev po roce 1989 přijímána s rozpaky a církevní struktury odmítly uznat svěcení udělovaná Felixem Davídkem. Přesto šlo o naprosto unikátní případ, kdy v rámci církve existovala další, tajná církevní struktura, a to zcela nezávisle na církvi samé.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty