E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Václav Vorlíček, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák

Václav Vorlíček se scenáristou Milošem Macourkem pokračovali v 70. letech v tvorbě ztřeštěných komedií odehrávajících se mimo prostor a čas, jejichž osobitý vypravěčský styl začali formovat již v 60. letech ve snímku Kdo chce zabít Jesii? (1966). Využívali prvků z žánru science-fiction, díky jimž rozvíjeli komediální zápletky svých filmů, např. omlazování pomocí rentgenových paprsků v komedii Což takhle dát si špenát (1977) nebo transplantace mozku v Pane, vy jste vdova! (1970). Jejich snímky ze 70. let se vyznačují promyšlenými příběhy, svižným tempem a výborným hereckým obsazením (Iva Janžurová, Jiří Sovák ad.). V 70. a 80. letech však Vorlíček rovněž vycházel vstříc normalizačním požadavkům a pokusil se fantaskní prvky zkombinovat s normalizačními reáliemi, což vedlo k realizaci nevydařené volné trilogie zasazené do jihomoravského JZD. Dobře nevyzněly ani jeho komedie ze současnosti.
Zakladatelé autorského divadla Járy Cimrmana Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák začali v 70. letech spolupracovat se zkušeným režisérem Oldřichem Lipským a ihned jejich první spolupráce ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) zaujala diváky i filmové kritiky, zejména díky neotřelému humoru. Smoljakova a Svěrákova poetika vycházela z cimrmanovské hravosti, již dále rozvíjeli i v 80. letech, kdy se režie několika snímků ujal Ladislav Smoljak. Cimrmanovskou poetiku komedií jako Rozpuštěný a vypuštěný (1984) se ve filmu Nejistá sezóna (1987) pokusili doplnit mírným kritickým postojem k normalizačním cenzurním praktikám. Kromě společné tvorby psal Zdeněk Svěrák také vlastní scénáře, v nichž se projevil jeho příklon k idyličnosti patrné i v jeho tvorbě po roce 1989. Vrcholem Svěrákovy samostatné scenáristické práce je komedie Vesničko má, středisková (1985) režírovaná Jiřím Menzelem.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty