E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Pokusy o resuscitace reálně socialistické ekonomiky

Různé pokusy o oživení československé ekonomiky v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století proběhly od poloviny sedmdesátých let, kdy se hospodářství začalo potýkat s problémy. Tyto snahy dokázaly mnohdy na expertní úrovni pojmenovat příslušné nedostatky československé ekonomiky. Na rozhodující politické úrovni (nejvyšší orgány komunistické strany) však vždy převážily obavy z opakování událostí z druhé poloviny šedesátých let (Šikova reforma a pražské jaro). Československo nedokázalo formulovat ekonomickou reformu ani ve druhé polovině osmdesátých let, kdy v Sovětském svazu začala uplatňovat – včetně ekonomické sféry – nová politika Michaila Sergejeviče Gorbačova.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty