E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Pracovní soboty

V Československu došlo k zavedení pětidenního pracovního týdne v roce 1968. Do té doby se pracovalo šest dní v týdnu, od 60. let se střídala jedna sobota pracovní a jedna nepracovní. I po roce 1968 však byly některé soboty vyhlášeny jako pracovní (poslední se uskutečnila v březnu 1989). Tyto dny měly pomoci dohnat nesplněný hospodářský plán, popřípadě sloužily jako náhrada státního svátku, který připadl na všední den. Pracovní soboty nebyly jen „výsadou“ Československa, často se uplatňovaly zejména v Sovětském svazu. Známy jsou i pracovní neděle (květen 1985). Pracoviště využívala tyto dny zejména k úklidu. Také ve školách se vyučovalo – žáci se mimo obvyklých předmětů věnovali branným (pochodovým) cvičením, nácviku evakuace do krytů či zdravotní výchově.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty