E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Sametová revoluce očima pamětníků

Dne 17. listopadu 1989 uspořádaly tehdejší oficiální i nezávislé studentské organizace v Praze na Albertově manifestaci studentů vysokých škol, jež přerostla v protest proti komunistickému režimu. V následujících dnech nabraly události rychlý spád. Byla vyhlášena generální stávka, ustanovilo se Občanské fórum, protesty se rozšířily z Prahy na celou zemi. Vedení Komunistické strany Československa odstoupilo. V sobotu 25. a v neděli 26. listopadu se na Letenské pláni shromáždily statisícové demonstrace. „Sametová revoluce“ byla dovršena 29. prosince 1989 zvolením Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky.
Jak vnímali tyto události jejich aktéři? Všichni se shodují, že šlo o velice emotivní období plné vzájemné ohleduplnosti, rozhodnosti a věcnosti. Na studentskou demonstraci 17. listopadu vzpomínají jako na událost se zvláštní atmosférou. Ke studentům se přidávali občané, skandovali hesla: „Jakeše do koše!“, či „Na Štěpána bez Štěpána!“ Demonstranti se vydali z Albertova na Vyšehrad, kde položili květiny na hrob Karla Hynka Máchy. Průvod pak směřoval do centra, na Národní třídě došlo ke konfrontaci s příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Za provolávání „Máme holé ruce!“ dávaly dívky policistům za plexisklo chránící jejich obličeje květiny. Přesto se demonstranti srážkám s příslušníky SNB nevyhnuli. Policisté útočili pendreky, mnozí byli zatčeni a odvezeni na oddělení Veřejné bezpečnosti. Na zemi zůstala spoušť, zraněno bylo 600 občanů. Demonstrace byla rozehnána, ale ještě týž večer přicházeli lidé zapálit svíčky na místa brutálního násilí. Pamětníci uvádějí, že na pocity strachu a přemýšlení o případných důsledcích nebyl v tyto spontánní okamžiky čas. Lidé jednali s vědomím, že nemají co ztratit. Své odhodlání potvrdili o čtyři dny později při shromáždění na Václavském náměstí a o pár dní nato na Letné (zvonění klíči).
S odstupem více než dvaceti let hodnotí účastníci listopadových změn toto období jako klíčový mezník naší moderní historie, jako výzvu, se kterou se každý vyrovnává po svém. Mnohé ideály nebyly naplněny, objevily se problémy, na které lidé nebyli připraveni. Někteří vyjadřují nespokojenost s nedostatečnou změnou společnosti, která funguje na stejných principech jako před rokem 1989 – kontakty, známosti a vazby hrají stále důležitou roli a vedou ke korupci. Přesto však většina pamětníků nepovažuje heslo „sametové revoluce“ „Nejsme jako oni“ za naivní, nýbrž za upřímné a pravdivé tvrzení, jemuž je třeba dostát.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty