E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Komiks

Dějiny vnímáme prostřednictvím mnoha podnětů: psaným slovem, zvukovými a fi lmovými
záznamy a velice často obrazy – v nejširším smyslu slova. Jednou z obrazových cest je komiks.
Ten náš představuje průvodce složitými dějinami českých zemí a Československa ve 20. století.
Ve stovce obrazů se prolínají motivy tzv. velkých dějin s odkazy na události a jevy z politiky,
společnosti, kultury i technologické proměny. K nim přistupují kulisy každodenního života.

Přestože komiks obvykle neztvárňuje postavy a scény v naprostém dobovém detailu, grafi cké
ztvárnění plasticky dokumentuje tvář epochy i s ohledem na detaily postav a scény. Uživatelům
by tak měl pomoci lépe zařadit významné dějinné fi gury do složité mozaiky 20. století.
Každý z obrazů navazuje z didaktických důvodů na učebnici České země a Československo
ve 20. století, jejíž úryvky jsou v předkládané publikaci používány.

Komiksový žánr z podstaty nemůže naplňovat nároky akademické aspirace na objektivitu.
S využitím historické zkratky, nadsázky, ironie, koláže témat a obrazů ovšem nutí čtenáře
k uvažování nad dějinami, a to bylo naším cílem. Zdánlivá provokativnost vyobrazení poukazuje
na složitost minulosti, která je sama o sobě nositelkou velkých skutků, ale i nelidských
zločinů. V žádném případě nebylo cílem autorů tragické události zlehčit či zesměšnit, případně
se dotknout pamětníků těchto událostí.

Spletité cesty historie nutí člověka k přizpůsobení, mnohé však přivede k sebevědomému vzepření
se zpupné moci. Také uplynulé století mělo své zbabělce, ale i hrdiny antické velikosti,
jako byli spisovatel Vladislav Vančura, Jan Palach, Jan Zajíc a řada dalších.

 

Komiks ke stažení

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty