E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Prohlášní o přístupnosti

Na portálu jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Vzhled prezentace je řešen CSS styly. Titulní stránka je přístupná z kteréhokoliv místa webu přes odkaz v horní liště.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také mapa webu i vyhledávací formulář v hlavičce stránky.

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • MS Word (.doc), MS Excel (.xls) a MS PowerPoint (.ppt) - dokumenty vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft
  • RTF - textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
  • PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat
  • ZIP - komprimované dokumenty
  • JPG, GIF - grafické dokumenty

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty