E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Pozemková reforma a zrušení šlechtických titulů

Po vzniku Československa došlo k několika zásadním změnám, které měly nový stát navždy oddělit od řady tradic svazujících ho s bývalou monarchií.
Mezi první změny patřil zákon č. 61 Sbírky zákonů a nařízení ze dne 10. prosince 1918, kterým „šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují“ (úryvek ze zákona č. 61/1918 jímž se zrušují šlechtické tituly). Zákon o zrušení šlechtických titulů poznamenal život řady příslušníků této vrstvy společnosti, z nichž ze dne na den učinil řadové občany nového státu budujícího svou politickou kulturu na demokratických principech. Z knížete Schwarzenberga se tak stal pan Schwarzenberg.
Bývalou šlechtu Čech, Moravy a Slezska ovšem ve velké míře postihl další ze zákonů, který byl vydán v nové republice mezi prvními, a a to zákon o obstavení velkostatků, a následně v roce 1919 zákon č. 215 o zabrání velkého majetku pozemkového. Na základě těchto zákonů se uskutečňovala tzv. pozemková reforma, která patřila k největším zásahům do soukromého pozemkového vlastnictví především šlechty a církve – např. rodina Bauerů, která vlastnila panství Suchdol a Kunín nedaleko Nového Jičína, přišla o dvě třetiny svého majetku. Majetek odkupovaný při pozemkové reformě buď zůstával v majetku státu, nebo byl přidělován dalším lidem (především rolníkům nebo bezzemkům), nebo československým podnikům. Proto mnoho občanů, především německé a maďarské národnosti, spatřovalo v pozemkové reformě národní mstu Čechů a Slováků; navíc se v této skupině občanů nacházeli vlastníci nejrozsáhlejších pozemků, na něž se pozemková reforma vztahovala.
S velkou pravděpodobností toto Němci a Maďary vnímané příkoří při provádění pozemkové reformy přivedlo později část bývalé šlechty, která se hlásila po vzniku Československa k německé národnosti, do náruče nacionálního socialismu, protože podlehla lákavým svodům nacistické rétoriky v domnění, že po vítězství nacismu získá zpět ztracený majetek.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty