E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Nové telekomunikační prostředky

Dosavadní způsoby mezilidské komunikace a výměny informací (prostřednictvím dopravních prostředků, jako byly koně, vlaky a lodě) se v 19. století staly pomalými a zastaralými. Díky novým technologiím byly brzy vystřídány novými metodami. První z nich byl elektrický telegraf. Po dlouholetém zkoumání odeslal Samuel Morse první telegrafickou zprávu v kódu složeném z dlouhých a krátkých signálů na vzdálenost 50 km roku 1844. Jeho princip telegrafu i série znaků nazývaných Morseova abeceda (morseovka), jsou užívány dodnes. První přenosy informací byly plně závislé na kabelovém vedení, které spojovalo i místa rozdělená oceánem. Tato překážka byla odstraněna s nástupem radiotelegrafie.
Vynález telefonu přenášejícího na velké vzdálenosti lidský hlas je připisován hned několika autorům. O praktické uplatnění a rozšíření nového zařízení se nejvíce zasloužil Američan skotského původu Alexander Graham Bell.
Oba uvedené vynálezy zkrátily přenos informací z dnů i týdnů na minuty a zcela zásadním způsobem ovlivnily organizaci lidské společnosti, obchod, novinářství i všechny další myslitelné oblasti lidské činnosti.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty