E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Cesta k uznání ČSR

Krátce po vypuknutí první světové války vznikly první dobrovolnické jednotky Čechů a Slováků ve Francii (Rota Nazdar) a v Rusku (Česká družina). Úsilí Tomáše Garrigua Masaryka a jeho spolupracovníků o souhlas velmocí s budováním československých legií měl však po dlouhou dobu jen dílčí úspěchy. V Rusku začal masový nábor legionářů až po pádu carského režimu a po úspěchu Čechoslováků v bitvě u Zborova v červenci 1917, který přesvědčil ruskou prozatímní vládu o spolehlivosti Čechoslováků. Ve Francii a Itálii vznikly samostatné legionářské útvary až v posledním válečném roce.
Zapojení legií do bojových akcí získalo Masarykově politické skupině respekt spojenců a jejich podporu myšlence samostatného československého státu. To Masarykovi umožnilo v říjnu 1918 vydat Washingtonskou deklaraci, kterou byla formálně vyhlášena existence budoucí Československé republiky s demokratickým státním zřízením.
Pro ruské legie však válka neskončila vznikem ČSR, jelikož tyto jednotky byly zataženy do bojů s bolševiky v rámci probíhající ruské občanské války. Do vlasti se přeživší legionáři vrátili roku 1920.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty