E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Tradiční divadelní scény

Konec 19. a začátek 20. století byly příznačné příchodem moderních směrů na divadelní jeviště. Tradiční a dlouho převládající realistické a romantizující pojetí byly vystřídány nemilosrdným naturalismem s psychologickým a sociálním akcentem, herecká akce i scéna se stále častěji proměňovaly pod vlivem symbolismu, impresionismu a expresionismu. Mezi hlavní divadelní instituce tradičního typu patřily především Národní divadlo a Vinohradské divadlo v Praze. K předním tvůrcům, kteří se organizačně i umělecky zásadně zasloužili o rozvoj národního divadelnictví, náleželi divadelní režiséři Karel Hugo Hilar a Jaroslav Kvapil. Modernistické tendence rozvíjené na velkých scénách byly později obohaceny o avantgardní vlivy, které se přenášely z alternativních divadel.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty