E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Kolaborace

Již před nacistickou okupací existovaly v českých zemích fašisticky orientované organizace, jako byla skupina kolem generála Radoly Gajdy, nebo radikální hnutí Vlajka. O služby těchto skupin však nacisté neměli mnoho zájmu. Místo toho se snažili získat na svou stranu osoby, které se těšily určité míře respektu české veřejnosti.
Dílčího úspěchu docílili nacisté v případě bývalého legionáře a důstojníka Emanuela Moravce, který se v roce 1942 získal funkci ministra školství a aktivně podporoval plány na výchovu mládeže v nacistickém duchu. Prostředkem pro splnění daného cíle mělo být zřízení Kuratoria pro výchovu mládeže, jemuž byly nuceně podřízeny mládežnické a sportovní organizace.
Mimo politické spolupráce s okupanty existovaly i další formy kolaborace s nacistickými okupanty – hospodářská a obchodní spolupráce s nimi, udavačství apod.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty