E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Přídělový systém, černý trh

Už za druhé republiky se objevovaly potíže se zásobováním obyvatelstva, ale mnohem výrazněji ovlivnila existence přídělového systému a černého trhu každodenní život za Protektorátu Čechy a Morava. Obyvatelstvo bylo rozděleno do několika kategorií podle náročnosti práce a národnosti. Podle těchto kritérií dostávali lidé potravinové lístky a lístky na ošacení. Úřady stanovily také obchodníka, u kterého se mohlo nakupovat. Zemědělci si mohli ponechat část produkce, zbytek museli odevzdat. Každý se snažil vypěstovat více plodin, než bylo dovoleno, aby pak jejich výměnou získal zboží, které mu scházelo. Stejně se dělo při chovu dobytka. Zvířata nad stanovený počet spolu s pytli obilí schovávali jejich majitelé při hrozící prohlídce gestapa v lesích. Z výpovědí pamětníků je zřejmé, jak nebezpečné bylo nechat si například semlít mouku. Vše se odehrávalo v noci, tajně a pod neustálou hrozbou prozrazení a následného trestu.
Příděly i kvalita potravin se postupně snižovaly, což vedlo ke vzniku tzv. černého trhu. Ceny zde mnohonásobně převyšovaly ceny obvyklé. Zatímco kilogram mouky stál 20 korun, ke konci války se jeho hodnota na černém trhu vyšplhala až na 150 korun. Vepřové maso se dalo na černém trhu pořídit dvacetkrát dráž, než byla jeho obvyklá cena, u cukru museli lidé počítat s desetinásobným rozdílem. Některé zboží se stalo zcela nedostupné, a tak jedna cigareta přišla na černém trhu na 20 korun (při průměrných platech 600–1000 korun), zrnková káva, která se stejně jako kakao a čokoláda nesměla od roku 1940 prodávat vůbec, stála na černém trhu 700 korun za kilogram! Proto se používaly potravinové náhražky – umělé tuky, umělý med, náhražky kávy. Ačkoliv dobová anekdota sděluje, že potravinové lístky existovaly pro případ, že by selhal černý trh, nemohli na černém trhu kvůli vysokým cenám nakupovat zdaleka všichni. Černý trh zůstal součástí ekonomických vztahů i v období po roce 1945 a zejména za komunistického režimu.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty